Afrika
filosofie
geschiedenis
kolonialisme
imperialisme


Afrika ♣ filosofie   … voor Simone Rops

filosofie - literatuur - blogposts

 Menu

Afrika - algemeen

De eerste blogpost hier heeft nauwelijks iets van doen met filosofie, maar betreft Patrice Lumumba en de dekolonisatie van Congo.

Ook het 'logo', linksboven op deze pagina, doelt daarop. De afbeelding is naar een foto van Patrice Lumumba op de omslag van een klein boek over hem. Het boekje heet 'Lumumba - Africa's Lost Leader' en is geschreven door Leo Zeilig. (London 2008 [updated 2015], ISBN 9781908323941 en/of 9781908323958)

Het boek is beknopt en evenwichtig. Lode Vanoost (@lodevanoost) bespreekt het degelijk en uitgebreid (zoals ik dat van hem gewend ben) in zijn artikel "Eerherstel voor Afrika's verloren leider Patrice Lumumba" (IA) op De WereldMorgen.be, vrijdag 15 januari 2016

Mocht je nog illusies (willen) hebben over de veronderstelde (en vaak zelfs expliciet verkondigde) superioriteit van de Belgische of Europese of westerse eh… beschaving, dan is het artikel van Vanoost een goed begin om daar voorgoed mee af te rekenen.

Ter aanvulling kun je op Howling Pixel ook nog kennisnemen van de gore details (voor zover die boven water - en ook zoutzuur - zijn gekomen) van het uit de weg ruimen van Patrice Lumumba in Patrice Lumumba (IA).

woensdag 27 juni 2018 | #Lumumba #Brussel #Lumumbaplein #taboe

Lumumba - aanvullingen

Een Lumumbaplein in Brussel

 1. Zaterdag 30 juni 2018: Lumumba in het Brusselse Stadhuis ... op voorwaarde dat hij zwijgt?, door Ludo De Witte in dewereldmorgen.be - woensdag 27 juni 2018

  "Op de Congolese onafhankelijkheidsdag 30 juni wordt in Brussel het Lumumbaplein ingehuldigd, ter ere van de eerste premier van Congo, die in 1961 zes maand na zijn verkiezingsoverwinning werd vermoord. Een driedaags event wordt georganiseerd rond zijn gedachtengoed. Ludo De Witte, auteur van 'De moord op Lumumba', krijgt van het Brussels gemeentebestuur echter spreekverbod. 'Lumumba geneert nog steeds' is zijn antwoord." (Het tweede deel van de pagina bevat een Franstalige versie van hetzelfde artikel: Lumumba à l’Hôtel de Ville de Bruxelles… à condition qu’il se tait?)

 2. Een blogpost uit 2010 door Luc Schrijvers met daarin opgenomen de toespraak van Lumumba (IA) die hij onaangekondigd hield op 30 juni 1960. Schrijvers: "Tijdens de officiële plechtigheid van de onafhankelijkheidsverklaring waren slechts twee sprekers voorzien: koning Boudewijn en president Kasavubu. Op 29 juni, op de vooravond van de plechtigheid, krijgt Lumumba hun teksten te lezen. Hij ergert zich aan de paternalistische toon die koning Boudewijn aanslaat en aan de lakeienmentalitiet van Kasavubu. Hij besluit om ’s anderendaags het protocol aan zijn laars te lappen en zelf ook een toespraak te houden. Nooit werd de confrontatie tussen onderdrukte en onderdrukker scherper geformuleerd. Nooit eerder had een Afrikaan tachtig jaar terreur, uitbuiting en vernedering zo krachtig samengevat."

 3. Boekrecensie door Lode Vanoost: "Belgen in Congo: 'Huurlingen, geheim agenten en diplomaten'", 16 november 2014 op DeWereldMorgen.be. Vanoost opent zijn bespreking met: Met "Huurlingen, geheim agenten en diplomaten" schreef Ludo De Witte het logische vervolg op "De moord op Lumumba" (1999). Na die moord deed ex-kolonisator België zijn best om het land verder te ontwrichten ten bate van eigen economisch gewin, ook als dat de inzet van blanke huurlingen vergde.

 4. Longread: Congolese oorlogstranen: Deportatie en dwangarbeid voor de geallieerde oorlogsindustrie (1940-1945), (IA) door Ludo De Witte, DeWereldMorgen.be - 9 januari 2016.

 5. Independence, 1960 June 30th

  (Bij de tweet: lees de webpagina waarnaar hij verwijst niet vlak voor je gaat pitten.)

- —

Muziekje erbij?

#Afrobeat #hiphop #groove #Radio #Mukambo #356

Zie ook Radio Mukambo 356 - CopaCafé (IA) op dewereldmorgen.be, maandag 25 juni 2018

Afrikaanse filosofen & het eurocentrisme

Artikelen

Webpagina's

Sophie Oluwole

Sophie Oluwole, filosoof

Sophie Oluwole

 1. The Idea of an African Philosophy by Grâce Ndjako on dorudi.nl - May 28, 2017.

  "This article is based on a lecture given in the Singelkerk in Amsterdam on 25 May 2017 at the event Sophie Olúwolé: Afrikaanse filosofie. Wat het Westen kan leren"

  #AfricanPhilosophy #Eurocentrism #TheOther #Masolo #Hegel #Oluwole #Oyewumi #Bodunrin #history #identity #language

 2. Waarom we nooit over Afrikaanse filosofen leerden (en claimden dat ze niet bestonden) (IA) door Goele Geeraert, 29 mei 2017 op mo.be - "'Wie een taal niet kent, kan de traditie erachter niet ontdekken.' Daarmee vat Sophie Oluwole (emeritus professor Filosofie, Lagos University) het probleem van de Afrikaanse filosofie samen. Oluwole verdiepte zich in het Yoruba en ontdekte zo de filosoof Orunmila. Zijn denkwijze blijkt vandaag verrassend relevant."

 3. Moet "Afrikaanse filosofie" onze westerse hang naar exotiek voldoen? (IA) door Herman Lodewyckx (@lodewhe) 30 mei 2017 op mo.be "Het interview met de Nigeriaanse filosofe Sophie Oluwole is druk gelezen en gedeeld, maar Herman Lodewijckx heeft er heel wat bedenkingen bij. 'Afrikaanse filosofie en Afrikaanse filosofen worden in een exotische, naturalistische hoek geduwd, en Afrikaanse filosofen gaan zich gedragen zoals de westerse toeristen ze het liefst hebben: exotisch.'"

 4. 'De westerse filosofie loopt al eeuwen achter' (IA) door Seada Nourhussen (@seadanourhussen) 2 juni 2017 op trouw.nl "De toonaangevende Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole (82) was even in Nederland om iedereen kennis te laten maken met volslagen onbekende filosofische tradities."

- —

vrijdag 6 juli 2018 | #Ubuntu #recensie #MogobeRamose #Ramose #ErikJanHummel #Hummel

Mogobe Ramose: Ubuntu, stroom van het bestaan als levensfilosofie

Erik-Jan Hummel bespreekt op Tzum: Ubuntu, stroom van het bestaan als levensfilosofie (IA), door Mogobe Ramose. (Vert. Carola Kloos - Ten Have, Antwerpen, 208 pp.)

Hummel kopt: Het ontbreekt niet aan pretentie.

De recensie is in elk opzicht vernietigend. Ik beperk me hier tot de samenvatting vooraf door Hummel. Misschien valt er wat af te dingen op zijn bespreking, maar zin om het boek te lezen krijg ik er niet van. "De Afrikaanse filosofie ubuntu is volgens Mogobe Ramose in staat om voor wereldvrede te zorgen, en hij schreef met dat doel het boek 'Ubuntu, stroom van het bestaan als levensfilosofie'. Het boek heeft meerdere problemen: het veronderstelt nogal wat voorkennis, is zeer abstract, herhaalt zonder noodzaak, is gemakzuchtig in het argumenteren en blijft bovenal ver afstaan van de – toegegeven, blanke, Europese – lezer."

Masolo - Olivier - Nietzsche - Quest - Simone

Pasfoto Simone Rops, zwart-wit

oud-voorzitter Simone Rops
Sapientia Ludenda
UvT, Tilburg

In mei 2017 was ik achter Helmut Bley aan gegaan, want Simone studeert filosofie aan de UvT en organiseerde als voorzitter van Sapientia Ludenda een avond met Abraham Olivier over Nietzsche. Als geschiedenismaniak en anti-imperialist was ik benieuwd of ook ter sprake zou komen hoe Nietzsche dacht over het koloniale (en rücksichtslose, moorddadige) bewind van "Duitsland" (het heette van 1871 tot 1945 officieel Deutsches Reich) in het huidige Namibië.

Abraham Olivier over Nietzsche, Sapi

Nietzscheavond in het Duvelhok met Abraham Olivier
Sapi, Tilburg, 31 mei 2017
Voorzitter: Simone Rops

Ik ging alvast op zoek- en strooptocht. Onder meer stuitte ik op een boek van Helmut Bley over Namibië - het vroegere Zuid-West-Afrika, of, veelzeggend: Südwestafrika - maar het was jammer genoeg nergens (snel) te krijgen. Bij Google Books vond ik wel delen ervan, zoals het voorwoord van de vertaler van 'Namibia' van Bley.

Maar wél had ik rap een een pdf te pakken met de veelbelovende titel Engaging with the Philosophy of Dismas A. Masolo [pdf, 1,4 MiB]. Met daarin daarin "On Being an African", een artikel door de spreker op Simone's avond, Abraham Olivier (pp. 77-102 van de pdf).

De pdf in zijn geheel is een dubbelnummer van: Quest: An African Journal of Philosophy / Revue de Philosophie Africaine, namelijk: part XXV, nos. 1-2.

Zojuist heb ik de mail opgezocht die ik Simone heb gestuurd aan de vooravond van die Sapi-avond in het Duvelhok in Tilburg. Er staat een hoop in, dus ik zal 'm hier plaatsen.

(Het leek overigens een heel sympathieke mail, maar later bleek Simone's belangstelling geveinsd en negeerde ze het onderwerp. Inderdaad, curieus is dat.)

Oké, komt-ie. Simone's mail met een - voor haar doen - superlieve aanhef! (NB Simone's antwoord staat bóven mijn mail, want ze hanteert [zoals helaas hele volksstammen] de TOFU-manier van mailen. In het Engels heet dat top posting. Ik ben in de jaren 90 'opgegroeid' op Usenet en zal er nooit aan kunnen wennen dat ik eerst een of ander antwoord lees, en dan pas de vraag [of een ander bericht]. Zelf flik ik het ook weleens, hoor. Bijvoorbeeld als het voor iedereen toffer is als ik alleen maar "Ja, prima!" roep, als antwoord op [en boven] een onwijs lange vraag of discussie.)

Een toffe mail van Simone aan mij

Ik moet hem daarom goed bewaren! En zorgen dat hij nooit meer van internet verdwijnt.

[31-05-17 16:08]

Ha Baken,

Bedankt voor t pdf  :)  Helaas heb ik voor de lezing van vanavond geen tijd meer om het te lezen aangezien ik druk ben met essays en het aanvragen van de bestuursbeurs.

Ik zal vanavond goed opletten. Ik weet niet of ik aantekeningen ga maken aangezien ik [knip] het als voorzitter ook nog druk heb met andere taken tijdens zo'n avond.

Groetjes!


[Simone schreef dus in antwoord op mijn mail, die nu volgt.]

Van: Harrie Baken <harriebaken@tekstbaken.nl>
Verzonden: maandag 29 mei 2017 16:41
Aan: Simone Rops
Onderwerp: L.S. #030

Ha Röpslein,

Gelieve aan te treffen een fucking pdf over Afrika en Afrikaan zijn.

Eigenlijk was ik naar aanleiding van die komende lezing (die niet op de Sapisite staat) op zoek naar Nietzsche en zijn verhouding tot Afrika en het Duitse kolonialisme (dáárover is een kaaigoed museum in Belijn!).

Ik weet niet veel van 'm, dus ik vermoedde zomaar in het wilde weg dat hij dat allemaal wel prima vond, dat die negerstammen, die zo brutaal waren geweest om te bestaan, massaal werden neergemaaid met mitrailleurs.

De Duitse Staat was laat ontstaan (dat op zichzelf is telkens een oorzaak gebleken van pathologisch chauvinisme [pleonasme] en nationalisme) en was "te laat" voor de "Scramble for Africa" (ik hoop dat je een gave geschiedenisleraar hebt gehad) en wilde per se "zijn deel". Dat hebben ze geweten, aan zowel oost- als westkust.

Maar hoe meer je over de geschiedenis van Afrika leest en over wat behalve die Moffen, de Belzen, Britten, Hollanders, Fransen daar hebben uitgevreten, hoe erger je braakneigingen. Het begon rond 1870 (tijdvak van het Moderne Imperialisme: 1870-1914 [of 17]) maar dat is slechts een conventie ter indeling: het plunderen en afhankelijk maken en houden van Afrika ging daarna 'gewoon' door. Tot *nu* toe.

Hoe meer je trouwens ook te weten komt over de bleekgezichten met hun moordpartijen, hun propaganda en newspeak ("politionele acties" om verovering, plundering, verkrachting en moord [vrouwen en kinderen: aan het bajonet] aan te duiden. Dat laatste betreft "Nederland", een of andere kutstaat in Noordwest-Europa, *na* WOII.

O ja, Nietzy. Ik las in Helmut Bley - uitverkocht, dammit,

Helmut Bley, Namibia under German Rule

Omslag Helmut Bley,
Namibia under German Rule, 1998

Auteur: Bley, Helmut, Prijs: € 26,45, ISBN/ISBN13: 9783894732257, Categorie: Boek

… niet veel over Nietzsche en Afrika zélf. Wel dat hij de beschaving in Duitsland een achterlijk zootje vond worden. Hij zegt het anders.  :) Zie screenshotje van Google Books, voorwoord v. vertalert.

[noodzakelijk tussenwerpseltje van HB: mijn oorspronkelijk mail was in platte tekst en liet het volgende fragment (bij mij althans) niet zien. Maar Simone mailde terug in html en 'daardoor (?)' werd de tekst (van Google Books) opgehaald en nu (bij mij althans) wél getoond… Mail was, is en blijft technisch gezien een chaotisch, onvoorspelbaar en onbetrouwbaar zootje met standaarden en voorschriften die nauwelijks worden nageleefd.]

This is the first paperback edition of a book which originally appeared under the title "South-West Africa Under German Rule", and appears with a new introduction by the author. The history of Namibia offers many parallels to developments in other European colonies. The settlers, with a greater or lesser use of force, established themselves in the country and their confrontation with the African population often culminated in rebellion in the area of major settlement; a European settler community would then consolidate itself over the ruins left by military conquest. The pattern was repeated in Namibia during the Nama and Herero wars. Helmut Bley shows how the roots of German totalitarianism stem from the colonial period. He provides a picture of how social insecurity, bureaucracy and rigid economic thinking produced the racialism and the extremism of the last years of German rule. The abuse of the Africans provided the roots of the abuse of the Jews.

Namibia under German Rule
Dit is het adres. In het gedeelte dat Google Books laat zien, staat maar 2 keer Nietzsche (voorwoord, p. viii). Ik weet niet of het dan in werkelijkheid dikker :) kan voorkomen, of dat G. dan wel meer pagina's (met N. erop) had getoond. Snap je? :-P

Kortom, doei!

Opletten dus, bij d'n Olivier, want ik wil wel weten hoe de Nietz tegenover het kolonialisme stond. En zo! Maakt aantekeningen op 1 papierke, opdat U mij verslag kunt uitbrengen. Zonder bosbessen, want dat waren 'blauwe bessen' en die kan ik 1 halfjaar niet meer zien of horen. Het was 1 pond! ;x)

Uw Superharkje - die geen tijd heeft om de mail nog na te kijken dus godwit wagge tegenkomt.

2 bijlagen. 1. Een screenshot van het voorwoord van de vertaler van 'Namibia' van Bley, en 2. de pdf Engaging with the Philosophy of Dismas A. Masolo [pdf, 1,4 MiB]

— einde mail —

3 opmerkingen

 • 1. Het "L.S." boven mijn mails aan Simone Rops kon lectori salutem betekenen of "Lieve Simone". Of allebei.
  Dat heeft te maken met de vermaledijde Groene Spelling ("LS"), met Simone's spelling ("L.S."), met de Witte Spelling ("L.S."), met verrassenderwijs de spelling van óók de Dikke Vette online Van Dale ("L.S.") en met wat ik daarover door Simone heb afgeleerd ("LS") en van haar heb bijgeleerd ("L.S.").  ;-)
 • 2. De "bestuursbeurs" die Simone noemt, was even ter sprake gekomen op woensdag 19 april, op het bankje vlak bij het perzikkruid en zijn familie de adderwortel in de tuin van De Pont - vandaar.
 • 3. Met "ze" in: "…dat hebben ze geweten…" in mijn mail bedoelde ik de (grotendeels uitgemoorde) bewoners van West- en Oost-Afrika.

- —

maandag 2018-06-11 | #Quest #African #Philosophy #RuG #2001

Meer Quest

African Renaissance and Ubuntu Philosophy, Quest Vol. XV, nrs 1 & 2, 2001. Ed. Pieter Boele van Hensbroek, RuG. [pdf, 1,3 MiB]

Uit de inleiding: "Whether it concerns the 'political' or the 'cultural' discourses on African Renaissance and Ubuntu, the key to fruitful use of these concepts seems to lie in critical debate and creative elaboration of African traditions. Here a 'renaissance' is called for in a specific sense. In the European renaissance period the ambition of culture-makers was not to simply reinstate classical values, classical themes and classical ideals, but to surpass them. The promise of an African Renaissance may lie not in a fixation on African heritages as such, but in the ambition to re-appropriate them critically and creatively and so surpass them."

Contents

 1. Introduction p. 3

 2. ThaboMbeki - I Am An African, p. 9

 3. Dirk J. Louw - Ubuntu and the Challenges of Multiculturalism in Post-Apartheid South-Africa, p. 15

 4. Priscilla Jana - African Renaissance and the Millennium Action Plan, p. 37

 5. Ineke van Kessel - In Search of an African Renaissance: An agena for modernisation, neo-traditionalism or Africanisation? p. 43

 6. Wim van Binsbergen - Ubuntu and the Globalisation of Southern African Thouht and Society, p. 53

 7. Luchien Karsten and Honorine Illa - Ubuntu as a Management Concept, p. 91

 8. Caspar Schweigman - Ujamaa, a Phantom, p. 113

 9. Pieter Boele van Hensbroek - Philosophies of African Renaissance in African Intellectual History, p. 127

 10. Lansana Keita - Review: Leonhard Praeg, African Philosophy and the Quest for Autonomy, p. 139

 11. Comprehensive Bibliography on African Renaissance and Ubuntu, p. 145

- —

dinsdag 2018-06-26 | #Quest #Intellectuals #African #Philosophy #RuG #2000

Quest, Special Issue: Intellectuals

Quest, Special Issue: Intellectuals, Quest Vol. XIV, nrs 1 & 2, 2000. Ed. Pieter Boele van Hensbroek, RuG. [pdf, 1,1 MiB]

Uit de inleiding: "Intellectuals, Special Issue" -Subject="The role of the intellectual is an issue all over the world. Nevertheless, the discussions of this role and of the changing contexts of operation for intellectuals are mostly focused upon situations in the West. How do intellectuals elsewhere perceive their specific situation, and what views do they express about their mission? Recently, even major global institutions have come to praise the value of an open and lively Civil Society; what does this imply for the position of intellectuals? On the one hand, the legitimacy of critical thought, openness, plurality and experiment seems to have increased. On the other hand, actually sustaining an open public sphere is a different matter. In many situations intellectuals are still under siege: marginals in a hostile environment.

Contents

 1. Paulin Hountondji, Tradition, Hindrance or Inspiration? p. 5

 2. Annemarie Mol - Things ans Thinking, p. 13

 3. Waziri Adio - The Social-Economy of Thought, p. 27

 4. Mamadou Diawara - L'Intellectuel Africain à l'Epreuve d'Opion Publique - Une réflection critique, p. 35

 5. Ahmed Abdalla - The Role of the Intellectual in the Public Sphere p. 49

 6. Jaques Nanema - L'Intellectuelle Problématique, p. 57

 7. Bouma Bazie - Du Sens de l'Engagement des Intellectuels, p. 71

 8. Jürgen Hengelbrock - "Filosofia Traditional dos Cabindas" - La contribution portugaise à la connaissance de la pensée Africaine, p. 89

 9. Marie Pauline Eboh - Androcentric Web and Gynist Philosophy, p. 103

 10. Sanya Osha - Theorising the Postcolony ot thr Force of the Commandement: Meditations on Achille Mbembe's "On the Postcolony", p. 113

 11. Lansana Keita - Gyekye and African Philosophy: a Note, p. 123

 12. Heinz Kimmerle - Review of two books of Kwame Geykye, p. 127

 13. Peter Boele van Hensbroek - The Role of Intellectuals in the Public Sphere Conference, 24-25 February 2000, Beirut, Lebanon, p. 141

- —

donderdag 2018-06-28 | #Quest #MaidenIssue #1 #Philosophy #Lusaka #Zambia #RuG #

Quest, Maiden Issue 1987

Quest no. 1 Maiden Issue, 1987

Quest no. 1, 1987, Maiden Issue [pdf, 6,7 MiB] (NB Deze grote en onhandelbare pdf heeft pagina's die bestaan uit scans, dus afbeeldingen. Ik hoop al die PNG's nog met behulp van OCR te kunnen omzetten in doorzoekbare tekst.)

Contents

 • Foreword by Prof L.K.H. Goma, the Hon. Minister of Higher Education of the Republic of Zambia, p. 2

African Philosophers in Discussion

 1. A.G.A. Bello - Philosophy and an African language, p. 5

 2. Irung Ishitambal'a Mulang - Mythe et Philosophie; Résponse à Elungu, Towa et autres, p. 13

 3. Geoffrey Hunt - On Anyanwu's Conception of African Aesthetics, p. 23

 4. Roni M. Khul Bwalya - On Kaundaism p. 31

African-American Philosophers

 • Lucius Outlaw - The deafening Silence of the 'Guiding Light'; American Philosophy and the problem of the color line, p. 39

Poem

 • Tchafu Mwamba - Afrique, Ou Est Elle? p. 51

Others

 1. Muhigirwa Rusembuka, S.J. - Critique Nietzschéene de la Metaphysique: Aurore on Crepuscule?, p. 56

 2. Peter Boele van Hensbroek - Kuhn's Philosophy of Science and teh Social Sciences, p. 67

 3. Lansana Keita - Sen, Individual Rights and the Paretian Liberal, p. 75

Review

 • Peter Boele van Hensbroek - Praxis International, p. 83

Notes on contributors, p. 86

- —

donderdag 5 juli 2018 | #kolonialisme #koloniaal #term #betekenis #VanDale #FUBerlin #Berlijn #Neerlandistiek

Wat betekent 'koloniaal'?

Een surfende kraai vangt altijd wat. (Hier is de vangst nogal mager en onregelmatig, wegens weinig surfen wegens de overvloed aan rommel onderweg.)

Maar vanmiddag was ik nogal futloos en voor de gein bladerde ik op Neerlandistiek.nl eens wat wilder en willekeuriger in het rond dan anders. Ik stuitte op een interessante blogpost: Wat betekent 'koloniaal'?. "27. Juni 2018 um 08:12 Uhr von Philipp Krämer" Een poëtische naam voor de blog kon ik nergens vinden. We zullen het moeten doen met Nederlands » Blog-Info. Daar staat: "Dieses Blog enthält Beobachtungen und Anmerkungen zur niederländischen Sprache und zum niederländischsprachigen Kulturraum. Die Autor/innen sind Mitarbeiter/innen der Niederländischen Philologie an der FU Berlin"

Terug naar het eigenlijke onderwerp: koloniaal. Philipp Krämer vindt dat Ton den Boon (hoofdredacteur van de dikke Van Dale) taalkundig en historisch nogal 'slordig is' in "Dankzij de migratiecrisis krijgt het woord 'koloniaal' een nieuwe betekenis" (IA) op Trouw.nl, 23 juni 2018, 13.04h

Krämer brengt steekhoudende bezwaren naar voren tegen de eng economische betekenis die Den Boon geeft aan (neo)kolonialisme. (Zelf vind ik de term 'migratiecrisis' in de kop nogal verdacht: er is geen migratiecrisis - er zijn (relatief kleine aantallen) vluchtelingen die fatsoenlijk moeten worden ontvangen - 'migratiecrisis' is xenofobe propaganda.)

Zijn betoog sluit Philipp Krämer af als volgt: "In de laatste alinea vermeldt Ton den Boon echter heel kort een ontwikkeling die inderdaad een belangrijke verandering in het gebruik van het adjectief ‘koloniaal’ toont: de bijzonder perfide verdraaiing van de feiten door met name extreemrechtse politici die achter de migratie naar Europa een ‘koloniale’ ontwikkeling zien. Dit is volgens mij inderdaad een poging om doelgericht een nieuwe betekenis van het woord te ontwikkelen: een omkering van de logica waarin ineens de rijke en machtige Europese landen en maatschappijen in de rol van het slachtoffer worden gepresenteerd, uitgebuit en onderworpen. Deze strategische verschuiving van de semantiek was misschien een beter onderwerp voor het artikel van Den Boon geweest."
Zo is dat.

 Met de validator van W3C kun je deze pagina checken op html, paginastructuur en de textual alternatives bij afbeeldingen.